Open Awareness

Kashmir yoga is een reis in aandacht door diverse lagen van ervaring heen, vanuit de fysieke, grove laag, via de meer subtiele energetische lagen richting de vormloze dimensie. Het is een meditatieve, zachte, voelende ervaring die je zittend (eventueel op een stoel) of ook liggend kunt ingaan. Er zijn geen verwachtingen of doelen. Het is een laten gebeuren zonder inspanning en kan het lichaam openen en diep ontspannen zodat we onszelf ten diepste mogen ervaren.

Kashmir yoga is a journey in awareness through the various layers of existence: from the physical (more gross) layer, via the more subtle energetic layers, towards the formless dimension (space). It's a gentle, meditative, sensing experience that can be experienced while sitting (perhaps on a chair) or even laying down. There are no expectations or goals. It's an allowing without effort and has the potential to relax and open the body so that we may experience ourselves deeply.

Kashmir Yoga Kashmir Yoga Kašmírská Jóga

Kashmir Yoga: sensing, deepening, Being Kashmir Yoga: voelen, verdiepen, Zijn

Read more Lees meer Přečtěte si více

Pranayama

Pranayama techniques to awaken body awareness and vitality Pranayamatechnieken voor meer lichaamsbewustzijn en vitaliteit

Read more Lees meer Přečtěte si více

Recordings Opnames Nahrávky

Guided meditation recordings to enjoy Kashmir Yoga, Meditation or Yoga Nidra at home Geleide meditatie opnames om Kashmir Yoga, Meditatie of Yoga Nidra thuis te ervaren

Read more Lees meer Přečtěte si více